سود پرداختی: Forex Profit

سود پرداختی: بستگی به سود فارکس دارد ، حداقل سپرده: 10$ ، سود بازاریابی: 7%-20%

بازه زمانی پرداخت سود: – ، طریقه پرداخت: –