سود پرداختی: 0.5%

سود پرداختی: 0.5% روزانه ، حداقل سپرده: 25$ ، سود بازاریابی: 1%-5%

بازه زمانی پرداخت سود: بستگی به نوع طرح دارد ، طریقه پرداخت: 30دقیقه – 72 ساعت