سود پرداختی: 142%-4000%

سود پرداختی: 142%-4000% ، حداقل سپرده: 5$ ، سود بازاریابی: 5%-10%

بازه زمانی پرداخت سود: روزانه ، طریقه پرداخت: آنی