سود پرداختی: 140%-550%

سود پرداختی: 140%-550% ، حداقل سپرده: 10$ ، سود بازاریابی: 1%-3%

بازه زمانی پرداخت سود: روزانه ، طریقه پرداخت: آنی